Veliké jezero | Punam – dívka z Nepálu 0+

(Vies Nouvelles | Punam), Olivier Meys- Liping Weng, BEL | Srbsko a 4erná Hora 2004, původní znění / anglické titulky, 83 min

Veliké jezero
Před sedmnácti lety byla na řece Danin započata výstavba obří přehrady, součást největšího vodního díla tohoto typu na světě Three Gorge Dam, kterou čínská vláda co do významu přirovnává k Velké čínské zdi. Stavba se stala symbolem rozpínavosti a megalomanství komunistické vlády na úkor kvality života obyčejných lidí. Rodina pana Gua, která se usadila ve svazích nad řekou ještě za třetího císařství, je dnes ohrožena novodobým divem světa. V roce dva tisíce devět, v poslední fázi zvyšování hladiny, se jejich dům ocitne na samé hranici břehu umělého jezera a všech šest členů rodiny jej bude muset opustit. Použitím dvou materiálů záznamu (ostrého a zrnitého, jakoby zašlého) odlišuje dokument čas příběhu na minulost a přítomnost, která už je orientována směrem k nuceným změnám z tradičního zemědělského způsobu života v pravděpodobný odchod do města. Sami postižení ale neprotestují a situaci přijímají jako nevyhnutelnou. Veškerá kritičnost proto spočívá na záběrech zatopených polí a vyřezávaných střech starých domů vyčnívajících nad hladinu. Situace jedné rodiny a generační rozdílnost názorů přerůstají v obecnější téma, jakým je zánik venkova i zbytků původní čínské kultury, která v něm přežívala, a postupné vítězství města, suplujícího současný režim.

Punam
Dětský hlas devítileté Punam Tamangové nás přenáší do nepálského města Bhaktapuru. Začíná přímočarý popis těžkého života malé dívky a neradostných sociálních podmínek jejího okolí. Když bylo Punam pět let, zemřela jí matka. Dívka zůstala s otcem, právě narozenou sestrou Rabinou a dvouletým bratrem Krišnou. Nyní otec pracuje od svítání do pozdního večera v továrně na rýži, a tak se Punam stává přes den hlavou rodiny, pečovatelkou i hospodyní. Všichni sourozenci chodí do anglické školy, na místní poměry poměrně levné. Film nás zavádí také do světa Punaminých kamarádů, kteří namísto chození do školy musejí pracovat v kamenolomu nebo v továrně na výrobu cihel, aby měly jejich rodiny na živobytí. Vedle zachycení těžké práce kamera nahlíží do chudé pětitřídky, která je pro Punam symbolem naděje. Věří, že vzdělání s sebou nese pokrok a je jedinou možností ke zlepšení celkové situace – přináší třeba nové pracovní příležitosti v lepších podmínkách. Dívejme se na situaci očima asijské dívky, která se chce stát učitelkou a pomáhat dalším, podobně žijícím dětem.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.

Ohodnoťte nový web