Art Brut - Jan Křížek 0+

Martin Řezníček, ČR 2005, 58 min

Polní práce a včelín byly východiskem z existenčních problémů sochaře a malíře Jana Křížka, výjimečného českého umělce, který tvořil po válce ve Francii ve stylu art brut.

Senzitivní dokument stojí na vyprávění jeho ženy, lyrická obraznost filmu pak usiluje vymezit vztah mezi uměním a situací člověka a zároveň nechává blízké se vzdáleným prolnout v pozvání k téměř zapomenutému dílu. Režisér se zlehka dotýká věcí, ví, že se mohou vzápětí rozplynout, hledá harmonii mravní i uměleckou, zná váhu ticha, v níž se samota stává celostí a jako taková vede ke klidu a kontemplaci.

Česno plné včel vyvažuje absenci tváře – nikdy neuvidíme tvář ženy, která vzpomíná. Martin Řezníček natočil průzračný film. Nestaví překážky, ale exponuje hlubinu života, která se stává obecnou skutečností lidského údělu. Jemný snímek prostoupený citlivostí je vyjádřením blízkosti a důvěry, která nepochybuje o lásce, neboť ta je silná a jednoznačná a vzpomínka na ni oddaluje bolest.

Setkání režiséra s vdovou po umělci, který se stal včelařem, je příležitostí uvědomit si, že všechno má smysl, i ten nejprostší pohyb, pokud je tak vnímán. Film umožňuje divákovi oddat se zcela tomu, co pociťuje v okamžiku vidění, není hrou klamných zdání, ale soustředěním bezprostředních pocitů.

(zdroj: katalog MFDF Jihlava)

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.

Ohodnoťte nový web