Vyjdi z domu svého otce… 0+

120 min

Vyjdi z domu svého otce… běž do země, kterou ti ukážu

Židovství, křesťanství i islám považují Abrahama za „otce víry“. Na stránkách posvátných textů se dozvídáme, že Abrahamovo povolání se děje formou výzvy k exodu, k vyjití do neznáma. Abraham důvěřuje příslibu nového domova, „zaslíbené země“, a proto opouští svoji starou vlast. Událost nalezení nového domova v náboženských tradicích úzce souvisí s tématem milosrdenství. V čem se tedy shoduje a v čem se liší židovský, křesťanský a islámský výklad Abrahamova příběhu hledání domova? A jaké impulsy tyto tři živé tradice nabízejí našemu vlastnímu chápání identity, ztrácení a nalézání domova, pohostinnosti, milosrdenství – i v dnes neobvyklých souvislostech („oikonomia“ – „vedení domácnosti“)?

Diskutující:

Wael Farouq – egyptský profesor arabštiny na Katolické univerzitě v Miláně a na Americké univerzitě v Káhiře, je muslimského vyznání. Odborně se zabývá islámským jazykem, filozofií a literaturou, je prezidentem Kulturního centra pro mezicivilizační dialog Tawasul, viceprezidentem Meetingu Káhira a je autorem řady odborných publikací.

Andrea Barbero – italský misionář původem z Piemontu, katolický kněz, člen Fraternity svatého Karla Boromejského. Absolvoval Papežskou lateránskou univerzitu ve Vatikánu, od prvních let nového tisíciletí působí v Praze. Pastoračně se věnuje hnutí Comunione e liberazione, je farářem u sv. Apolináře a učí na pražské Církevní střední zdravotnické škole.

Tomáš Kraus - tajemník Federace židovských obcí ČR, který se v této funkci vedle vybudování nové infrastruktury organizace zabýval zejména otázkami restitucí židovského majetku a odškodnění obětí holocaustu. Narodil se v roce 1954, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Předsedá správní radě Centra pro dokumentaci, o.p.s., je členem dozorčí rady Evropského institutu odkazu šoa.

Setkání moderuje David Macek.

Tlumočení zajištěno.

Vstup zdarma.

Debata se koná v rámci festivalu Meeting Brno.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.

Ohodnoťte nový web