V rytmu Aleny Kupčíkové 0+

(V rytmu Aleny Kupčíkové), Jaroslav Černý, ČR 2010, česká verze, 30 min
V rytmu Aleny Kupčíkové

Portrét svérázné umělkyně, jež se zabývá provokativním zobrazováním intimních částí lidského těla i tvorbou originálních animovaných slabikářů a her pro dyslektické děti. Alena Kupčíková (1976) je absolventkou Akademii výtvarných umění - AVU ( prof. Aleš Veselý ), studia na Technikon Natal v Jižní Africe a Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts ( ENSBA ) v Paříži. Její výtvarný projev s konceptuálními rysy se na prvý pohled liší od současných vrstevníků. Přišla s kresbou s provokativními prvky, kterými je namísto klasické kresby lepení chloupků z ohanbí. Tím se dostala ke zcela otevřenému znázorňování intimních částí těla. Společně s chlupatou kresbou přinutila dárkyně k intimní zpovědi a tím překročila určité tabu, které provází prudernost společnosti. Každá kresba se tím stává osobním příběhem. A.K. je nejen obdivována, ale také kvůli chlupaticím zatracována a to jak u nás tak i v zahraničí. To se projevilo při ocenění a posléze cenzurování v Paříži ( první dámou Francie ). V konceptuálním myšlení došla k názoru, že hledá funkčnost svého mateřského jazyku - transformací systému a jevů do zvuku a obrazu ( hudba z pohybu slunce, hudba orchestrálního lidského bytí ( GPS ) atd.).Hledání jazyka, která ji nejde tak jako dalším 15% populace a tím je dyslexie a dysgrafie. Protože se sama s tímto handicapem poznamenána, začala se systematicky zabývat hlavně prevenci DYS a správně odhadla, že to jsou zejména děti, u kterých by se toto postižení mělo odhalit co nejdříve, a to ve věku, kdy ještě neumí psát ani číst. Bez odborné pomoci (jak je tomu dosud) je čeká špatný prospěch a horší zařazení do společnosti. Proto na AVU zahájila doktorandské studium ( prof.M.Knižák ) s projekty interaktivních Testů/Hry a počítačové animace Slabikáře, kde se dá určit u dětí již od 4 – 6 let jak dalece jsou dyslexií, dysgrafií zasaženy. Děj filmu ukáže nejprve výtvarnou i lidskou osobnost A.K. a postupně jak a proč se zaměřila na pomoc DYS dětem. Druhá část filmu by přímo pracovala s dětmi, které projdou Testy/hrou a tím se ukáže, co dítě by mělo zvládnou, aby umělo psát a číst. Animace interaktivního Slabikáře jim pomůže v chápaní jejich handicapu a současně umožní využit jejich odlišné vnímání reality.

Projekce za účasti autora a dalších hostů!

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.

Ohodnoťte nový web