Sny uprostřed Babylonu 0+

(Rêves de Babel), Don Kent, F 2009, originální verze / české titulky, 59 min

Za necelých deset let své kariéry se Sidi Larbi Cherkaoui etabloval jako jeden z nejtalentovanějších choreografů své generace. Na dvacet děl, které vytvořil a ve kterých často sám účinkoval, bylo prezentováno po celém světě. Tento filmový portrét, který zachycuje choreografa při práci, vznikal v Číně, na Korsice a v Belgii. Cherkaoui se ve své tvorbě zabývá tématy souvisejícími s mýtem lidského bytí a to s osobitý stylem, který je kombinací tanečních a divadelních přístupů. Sidi Larbi Cherkaoui ma dvojí národnost (marockou a belgickou), prošel dvěma vzdělávacími systémy (arabským a vlámským) a vzešel z dvojího kulturního prostředí (muslimského a křesťanského): to mu dáva schopnost tvořit univerzální taneční umění, které reflektuje naše, tedy lidské, nejniternější potřeby a touhy.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.

Ohodnoťte nový web