California dreamin (bez konce) 0+

(California dreamin (nesfarsit)), Cristian Nemescu, RO 2006, rumunsky / anglické titulky / simultánní překlad do češtiny, 155 min

V květnu 1999 jede přes Rumunsko vojenský vlak NATO, mířící na srbské hranice, kde mají být instalovány radary monitorující srbsko-kosovský konfl ikt. Chlapský a korektní kapitán Jones narazí na nepřekonatelnou překážku v podobě mazaného a lehce mafi ánského přednosty jedné zapadlé zastávky, který nechá transport odstavit na vedlejší kolej. Pro vesničany je zastávka Američanů podnětem k přemýšlení o tom, jak z dané situace co nejvíc vytěžit. Detailní rozehrání situací a výstižné psychologické postřehy daly spolu s ironickou zkratkou základ působivé tragikomedii s pronikavou kritickou refl exí v rovině komorní i společenské.

 

Chci odebírat newsletter

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" souhlasím se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu.

Ohodnoťte nový web